4 februari | Informatieavond over het plaatsen van elektrische laadpalen in de openbare ruimte.

Wijkbewoners zijn van 20.00 tot 21.30 uur welkom om mee te praten over dit onderwerp in de Bakermat.
De avond wordt georganiseerd door de gemeente Arnhem. Deze heeft een laadpalenplan opgesteld waarin de behoefte aan laadpalen per wijk is berekend. Ook de wijk Penseelstreek is uitgenodigd voor deze avond.