31 januari | Lezing Postje Klarendal.

17 september 1944. Geallieerde bommen missen de Coehoorn kazerne in de wijk Klarendal in Arnhem. Leden van de medische hulppost Klarendal rukken uit om gewonden in de puinhopen bij te staan. Ook in de binnenstad en verdere omgeving verlenen zij hulp. Drie groepsleden hielden van meet af aan een dagboek bij. Hun teksten zijn nu door de in Arnhem geboren schrijver Hans Feyten in boekvorm uitgebracht. De schrijver verzorgt hierover een lezing.

Molenplaats, Zypendaalseweg 24a 6814 CL Arnhem
31-01-2020, 20.00 uur