30 November | Lezing Prodesse Conamur

Het Rijn IJssel, de geschiedenis van het Middelbaar Beroepsonderwijs in Arnhem e.o..

Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur
De spreker is Peter de Krijger, oud-unitdirecteur Rijn IJssel

De Arnhemsche Handwerkschool en Praktische Ambachtsschool zijn in de tweede helft van de 19e eeuw de eerste voorlopers van het huidige Rijn IJssel,  regionaal opleidingscentrum voor MBO in Arnhem e.o. De Handwerkschool, opgericht in 1873, wil het lot van meisjes verbeteren en hen opleiden voor een industrieel vak. In 1874 starten de lessen van de Praktische Ambachtsschool, waar leerlingen worden opgeleid in timmeren, smeden, meubels maken en verven. 

Met name in de periode na de Tweede Wereldoorlog ontstaan tal van nieuwe beroepsopleidingen. In 1996 komen de meeste beroepsopleidingen bij elkaar en wordt Rijn IJssel een van de grotere werkgevers in de regio met ruim 12.000 leerlingen.

Oud-unitdirecteur van Rijn IJssel, Peter de Krijger, pakte na zijn pensionering de geschiedschrijving van Rijn IJssel en het Arnhemse mbo ter hand. In zijn boek ´De toekomst kent een rijk verleden´ en in zijn lezing schetst de auteur het ruim 140-jarig levensverhaal van Rijn IJssel tegen de achtergrond van sociaal-politieke veranderingen en de geschiedenis van Arnhem. Voor 40 bezoekers van de lezing is een gratis exemplaar van het boek van Peter de Krijger beschikbaar.

Voor leden is de toegang gratis. Andere belangstellenden betalen € 3 entree. 
vrijdag 30 november 2018 om 20 uur in de Molenplaats Sonsbeek, Zijpendaalseweg 24A, Arnhem