29 januari | Hoogwaterweek: Lezing “veilige dijken”

In de week van 25 januari 2020 is het 25 jaar geleden dat meer dan 250.000 mensen huis en haard achterlieten vanwege de extreem hoge waterstanden van de Rijn, Maas en Waal. Waterschap Rijn en IJssel organiseert diverse lezingen over veilige dijken. Men staat daarbij enerzijds stil bij het hoogwater van 1995, maar we kijken ook naar de maatregelen tot nu toe én naar de toekomst waarin diverse dijken versterkt moeten worden. Want het werk aan de dijken is nooit klaar. Het veranderende klimaat en nieuwe inzichten stellen nieuwe eisen aan onze veiligheid in de toekomst.
Sprekers: Hendrik Havinga, strategisch expert rivierbeheer en binnenvaart en civiel ingenieur van de TU Delft en Ysbrand Graafsma, beleidsadviseur bij Waterschap Rijn en IJssel.

Je bent van harte welkom bij deze openbare lezing op 29 januari van 20 tot 22 uur. Er zijn  geen kosten aan verbonden. Je kunt je aanmelden via reserveringen@watermuseum.nl