25 oktober | Lezing Prodesse Conamur – Brigade-Generaal Ron Smits

Brigade-Generaal Ron Smits neemt u mee naar september 1944.
Hij geeft aan waar lering is getrokken uit de operatie Market Garden en hoe nu vergelijkbare operaties worden uitgevoerd ook gaat hij in op de historische waarde van de operatie en wat dat betekent voor de vorming van hedendaagse militairen.

Met de kazerne in Schaarsbergen en met alle locaties die doen denken aan de Operatie Market Garden om de hoek ligt het voor de hand dat deze slag voor de brigade van grote betekenis is.

Jaap van Hensbergen.

Molenplaats Sonsbeek
Zijpendaalseweg 24a arnhem 6814 CL