23 september | Algemene ledenvergadering

VoorzittershamerInmiddels is de datum en de locatie (verplaatste) ALV van onze wijkvereniging bepaald op: woensdag 23 september 2020, aanvang 20.00 uur, in de Molenplaats (aan de Zijpendaalseweg). Behalve de fysieke bijeenkomst willen we ook een digitale verbinding mogelijk gaan maken voor de belangstellenden.
Na de bestuursvergadering van 25 augustus a.s. zullen de stukken via de website kunnen worden aangeboden.