22 februari | Is Arnhem aan de IJssel ontstaan?

Lezing Prodesse Conamur

Aan de hand van uitkomsten van verschillende onderzoeken in het rivierengebied waaronder de ontdekking van het Romeinse fort te Meinerswijk in 1979, onderzoek heerlijkheid Meinerswijk voor bureau Stroming, onderzoek Ooijpolder, onderzoek naar de loop van de Romeinse Waal bij Nijmegen, publicatie in het Geografisch Tijdschrift nr 5 1981 over de poging tot reconstructie van rivierlopen heeft spreker de hypothese ontwikkeld dat de hoofdstroom van de Rijn aan het begin van de jaartelling van Pannerden via Haalderen, Bemmel, Elst naar Driel liep. Bij Elst is aan weerszijden van de toenmalige Rijnloop een Romeinse tempel gevonden. Tussen Elden en Driel denkt hij de Drususgracht te vinden. 
Tijdens de lezing zal spreker deze hypothese toelichten en onderbouwen.
Ter illustratie van zijn hypothese dient nu al bijgaand kaartje waarop hij de ontwikkeling van de IJssel sinds de Romeinse tijd heeft weergegeven. Dit kaartje heeft hij gemaakt rond 2002 in verband met dijkonderzoek te Malburgen (Bakenhof). Hij was toen werkzaam bij Alterra Wageningen, een voortzetting van het Staring Centrum, voorheen Stiboka (Stichting voor Bodemkartering).

Voor leden van Prodesse Conamur is de lezing gratis toegankelijk,
niet-leden betalen € 3,00.

Molenplaats Sonsbeek, 20.00uur