19 november | Informatieavond Rijn IJssel locatie Zijpendaalseweg

Denk mee over de toekomst van Rijn IJssel locatie Zijpendaalseweg

Rijn IJssel gaat haar locatie aan de Zijpendaalseweg eind 2021 verlaten. We verhuizen dan naar het AKZO-terrein. Daar wordt de komende tijd de Velpercampus gerealiseerd.

De locatie aan de Zijpendaalseweg wordt verkocht. Maar voordat we dat doen, willen we met u in gesprek over de toekomst van deze locatie. Wij willen als goede buur met u tot een plan komen waar u enthousiast over bent. Tegelijkertijd hebben we ook een financieel belang: de opbrengst van de verkoop benutten we voor investeringen in ons onderwijs.

Om 19.30 uur start de bijeenkomst met een inleiding door Rijn IJssel. Vervolgens gaan we met u in gesprek over uw wensen en ideeën, en over de kansen voor dit terrein.

Uw inbreng stellen we ook na deze avond op prijs. We gaan met degenen die dat willen begin 2020 aan de slag met de opbrengst van deze avond. We werken dat uit in een programma van uitgangspunten en een eerste stedenbouwkundige verkenning. Dit resultaat willen we voor de zomer van 2020 met de hele buurt bespreken. Daarvoor krijgt u tegen die tijd een uitnodiging.

Het is fijn om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Daarom verzoeken we u vriendelijk om u aan te melden. Dat kan door een mail te sturen naar: Zijpendaalseweg@rijnijssel.nl

Als u 19 november niet in de gelegenheid bent om te komen, maar wel ideeën wilt inbrengen, mail ons dan ook op bovenstaand email adres.

We zien u graag op dinsdag 19 november!

Met vriendelijke groeten,
namens Rijn IJssel,
Michiel Akkersdijk Directeur Projecten

Datum: dinsdag 19 november
Locatie: Zijpendaalseweg 167
Tijdstip: informatieavond van 19.30 tot 21.00 uur, inloop vanaf 19.15 uur